I Congrés Tècnic-Científic de Coordinació de Parentalitat

Congreso
Congreso

Estem molt emocionats per presentar el Primer Congrés de Coordinació de Parentalitat a Espanya, una oportunitat exclusiva per a que professionals del sector puguem debatre com la societat espanyola veu la figura del coordinador de parentalitat i en quin punt es troba la nostra professió en el 2018. Compartim les nostres experiències, analitzem el camí fet fins la data i centrem la mirada en els propers passos de la Coordinació de Parentalitat a Espanya.

ANCOPA: Asociació Nacional de Coordinació de Parentalitat

Divendres 23 de novembre, de 9.30 a 20.00

Dissabte 24 de noviembre, de 9.30 a 14.00

Pròximament més informació del programa