Formació sobre recursos i metodologia de la mediació i coordinació de parentalitat

Durant aquesta jornada, s’ha fet aflorar la metodologia dels diàlegs apreciatius, una eina molt integrada en el quefer dels professionals de la mediació i dels coordinadors de parentalitat. Tot i així,  calia recordar i visualitzar la seva tècnica en la resolució de conflictes.

En aquesta ocasió, es tractava de  contextualitzar-la en situacions on es requereix donar una certa agilitat al procés o en contraposició, cal aturar, donar temps. El fet de treballar el silenci i saber escoltar el seu missatge, pot estar encara poc desenvolupat entre les nostres intervencions.  Aquest espai és també una oportunitat de trobada entre mediadors de diferents poblacions de Catalunya, on es promou la coordinació de parentalitat.