Organitzacions i Empreses


Està comprovat que existeix una relació directa entre els
recursos dedicats a cuidar el clima laboral i la seva repercussió positiva al compte de resultats de la companyia.

Des de la nostra experiència, constatem que els equips de treball milloren els seus resultats quantitatius i qualitatius, incorporant elements com: la comunicació positiva, la cohesió de grup i sentit de pertinença.

El resultat són organitzacions saludables que tenen estratègies per a produir un clima social segur, de treball inspirador on l’empleat se sent motivat. Aquest és l’escenari que permet afrontar situacions adverses o possibles crisi de manera positiva, sortint enfortides un cop superades.

TESTIMONIATGES

  • “Que bé m’ha anat tenir aquesta visió tan àmplia i integradora”
  • “Ara sóc conscient que hi havia molt descontent en l’equip. Començo a veure canvis”
  • “Quantes coses que he après!”
  • “No havia portat mai cap equip i no savia que era tan difícil. És un repte”