Taller de Pràctiques Restauratives en un centre educatiu de L’Anoia

Pràctiques Restauratives
Pràctiques Restauratives

Les pràctiques restauratives com a metodologia de resolució de conflictes en casos d’assetjament entre iguals a les escoles.

En la part pràctica del taller, es realitza un cercle restauratiu d’un cas real, en el que els assistents obtenen l’experiència vital del cas.