III Congrés Internacional de Pràctiques Colaboratives i Dialògiques

L’equip va participar el passat mes de març en el lll Congrés de Pràctiques colaboratives i dialògiques a la Universitat de La Laguna, Tenerife