Activitat de mediació organitzada per la Diputació de Barcelona

Participació activa en el grup d’experts en mediació comunitària que promou la Diputació de Barcelona. A data 14 de desembre, es celebra la clausura de l’any 2015 amb la dinàmica: “open space“, la qual ha ofert un espai on es comparteixen experiències i coneixements, i de la  que han sorgit propostes de futur pel bon funcionament de la mediació ciutadana.IMG_6977