Equip

Membres de l’equip pioner en Coordinació de Parentalitat a Espanya. Formades en Coordinació de Parentalitat amb Aldo Morrone i Dominiq d’Abate. Formades com a docents en Coordinació de parentalitat en MedCenter (Argentina) per la Dra Liliana Zanuso.

Maria Sacasas 

Mediadora conflictòloga i Coordinadora de Parentalitat. Dedicada plenament a la pràctica de la Resolució de conflictes públics, privats i familiars.

Docent i impulsora de projectes de Mediació per la ciutadania, famílies i organitzacions. Membre de l’equip pioner de la Coordinació de Parentalitat a Espanya.

Formada en Teràpia sistèmica familiar, Psicopedagogia i Treball social.

Elisabet Guitart 

Mediadora en als àmbits familiar, mercantil i comunitari. Coordinadora de parentalitat, membre de l’equip pioner de la Coordinació de Parentalitat a Espanya. Experta en Mediació Social de l’Habitatge. Col·laboradora en projectes d’investigació i difusió de la mediació.

Co-autora de llibre  “Causes, Repercussions i Possibles solucions dels conflictes en les empreses”. Formada en Ciències Econòmiques i Coordinació de Parentalitat.

JOSEP SEGUÍ

Psicòleg social. Diploma en estudis avançats (DEA; suficiència investigadora en Psicologia social). Postgraus en Estudis socials i culturals i en Conflictes familiars i personals.

Experiència en gestió de conflictes en entorns laborals i familiars. President de ENDIÁLOGO, Associació Espanyola de Pràctiques Col·laboratives i Dialògiques. Autor del llibre Mentalitat humana. De l’aparició del llenguatge a la psicologia construccionista social i les pràctiques col·laboratives i dialògiques.

Enric Piñana

Mediador, Coordinador de Parentalitat. Dedicat a la mediació i advocacia col·laborativa en el àmbit penal (violència de gènere, menors, penitenciari), àmbit matrimonial familiar (incapacitacions, adopcions) i els àmbits estrangeria, sanitari i propietat intel·lectual.

Membre del programa pilot impulsat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en Coordinació de Parentalitat