Equip

Membres de l’equip pioner en Coordinació de Parentalitat a Espanya. Formades en Coordinació de Parentalitat amb Aldo Morrone i Dominiq d’Abate. Formades com a docents en Coordinació de parentalitat en MedCenter (Argentina) per la Dra Liliana Zanuso.

Maria Sacasas

Maria Sacasas 

Mediadora conflictòloga i Coordinadora de Parentalitat. Dedicada plenament a la pràctica de la Resolució de conflictes públics, privats i familiars.

Docent i impulsora de projectes de Mediació per la ciutadania, famílies i organitzacions. Membre de l’equip pioner de la Coordinació de Parentalitat a Espanya.

Formada en Teràpia sistèmica familiar, Psicopedagogia i Treball social.

Lis

Elisabet Guitart 

Mediadora en als àmbits familiar, mercantil i comunitari. Coordinadora de parentalitat, membre de l’equip pioner de la Coordinació de Parentalitat a Espanya. Experta en Mediació Social de l’Habitatge. Col·laboradora en projectes d’investigació i difusió de la mediació.

Co-autora de llibre  “Causes, Repercussions i Possibles solucions dels conflictes en les empreses”. Formada en Ciències Econòmiques i Coordinació de Parentalitat.

Glòria

Glòria Terrats

Mediadora, Coordinadora de Parentalitat. Dedicada a la consulta en psicologia clínica, informes pericials i forenses.

Formada en Psicologia, Teràpia Breu Estratègica. Ciències forenses.

Membre del programa pilot impulsat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en Coordinació de Parentalitat.

Enric Piñana

Enric Piñana

Mediador, Coordinador de Parentalitat. Dedicat a la mediació i advocacia col·laborativa en el àmbit penal (violència de gènere, menors, penitenciari), àmbit matrimonial familiar (incapacitacions, adopcions) i els àmbits estrangeria, sanitari i propietat intel·lectual.

Membre del programa pilot impulsat pel Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya en Coordinació de Parentalitat